Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie

Sakramenty

Według Katechizmu Kościoła katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

sakramenty

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościele katolickim uznaje się siedem sakramentów.

Są to:

 

Łacińska nazwa

Chrzest Święty

(baptismum)

Bierzmowanie

(confirmatio)

Najświętszy Sakrament Eucharystia (komunia święta)

(eucharystia)

Spowiedź (sakrament pokuty i pojednania)

(paenitentia)

Namaszczenie chorych

(unctio infirmorum)

Kapłaństwo

(sacri ordines)

Małżeństwo

(matrimonium)