Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie

Historia Parafii

Historia Parafii Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza

Dekret erygujący parafię Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza podpisany przez Biskupa Katowickiego Herberta Bednorza obowiązywał od dnia jego ogłoszenia tj. niedzieli 20 listopada 1983 roku, a został podpisany 7 listopada tegoż samego roku. Dekret erygujący naszą parafię został wręczony ks. Zygfrydowi Wielebie w pierwszych dniach marca 1984 roku przez ks. Biskupa Herberta Bednorza, a odczytany 11 marca 1984 roku. Od tego dnia zaczęła istnieć nasza parafia.

W roku 1976 mimo zakazu władz państwowych rozpoczęto odprawiać Msze Święte pod gołym niebem na cmentarzu przy ul. Granicznej, a 16 października 1981 roku Ks. Biskup Herbert Bednorz poświęcił krzyż w miejscu, na którym miał stanąć przyszły kościół. Od tego czasu, co niedzielę odprawiano przy nim Msze Święte. W lipcu 1982 roku wybudowano tymczasową kaplicę, a już od listopada 1982 roku rozpoczęto budowę domu katechetycznego. Pod koniec 1983 roku przystąpiono do budowy probostwa. 29 marca 1984 roku Urząd Miejski w Chorzowie udzielił zezwolenia na budowę kościoła. Projektantem został mgr inż. Mieczysław Paneth, kierownictwo budowy objął inż. Andrzej Sołdrowski.

Głównym budowniczym naszego kościoła był ks. Franciszek Gębała – proboszcz macierzystej parafii Wniebowzięcia NMP, zaś pierwszym, który doglądał budowy, a jednocześnie wiele się modlił o jej pomyślne ukończenie był mianowany przez Biskupa Katowickiego proboszcz - ks. Zygfryd Wieleba, a to dokonało się 21 lutego 1984 roku.

14 maja 1986 roku, w święto Macieja Apostoła, ks. Biskup Damian Zimoń poświęcił Dom Katechetyczny. Po tej uroczystości, na fundamentach naszego parafialnego kościoła, odbyła się Msza Święta celebrowana przez ks. Biskupa, ks. Franciszka Gębałę i naszego proboszcza ks. Zygfryda Wielebę. Po Komunii Świętej ks. Biskup Damian Zimoń dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego w mury prezbiterium naszej parafialnej świątyni. Poświęcenia tego Kamienia Węgielnego dokonał Papież Jan Paweł II na lotnisku w Katowicach Muchowcu, 20 czerwca 1983 roku podczas Drugiej pielgrzymki do naszej Ojczyzny.

16 lutego 1987 ks. bp Janusz Zimniak poświęcił nowe probostwo a 2 grudnia 1989 roku Ordynariusz Katowicki ks. bp Damian Zimoń dokonał poświęcenia nowego kościoła.

Elementami wystroju naszego kościoła są płaskorzeźba Jezusa Chrystusa zstępującego z krzyża jako Dobrego Pasterza przychodzącego do swoich owiec w ołtarzu głównym autorstwa chorzowskiego artysty plastyka p. Andrzeja Kuczoka, witraż na frontowej ścianie świątyni projektu plastyka pana Andrzeja Kuczoka z Chorzowa, wykonany przez Damiana Szyszkę z Pszczyny, stacje Drogi Krzyżowej według projektu i wykonania p. Andrzeja Kuczoka. Projektantem obrazu i witrażu w bocznej kaplicy był nasz parafianin - p. Jan Herla, a wykonawcą witraża również chorzowianin - p. Mirosław Pierończyk.

Z wielką radością parafianie powitali pierwszych wikarych, którzy przybyli do parafii 20 maja 1984 roku. Byli nimi ks. Marek Blinda i ks. Andrzej Chorzępa. Niestety ks. Andrzej Chorzępa, po miesięcznym pobycie, został przeniesiony przez Biskupa do Podlesia Śląskiego. Dnia 30 sierpnia tego samego roku odchodzi z parafii ks. Marek Blinda, a jego miejsce zajmuje ks. Waldemar Cybel.

31 stycznia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach ks. bp Damian Zimoń udzielił święceń kapłańskich 52 diakonom. Jednym z nowo wyświęconych kapłanów był tutejszy parafianin - ksiądz Bogusław Zalewski. W niedzielę 1 lutego o godzinie 13.00 ks. neoprezbiter odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą. Mimo zimna i mrozu kaplica wypełniła się po same brzegi.

8 lutego w Jarocinie nasz parafianin, brat Eliasz Franciszek Klyta złożył śluby wieczyste. Został bratem zakonnym od Św. Franciszka. Uroczysta Msza Święta dziękczynna odbyła się w naszej kaplicy 6 marca o godzinie 11.00.

Dnia 16 maja w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, z rąk ks. abpa Damiana Zimonia, otrzymał święcenia kapłańskie nasz parafianin - ks. Edward Nalepa. Następnego dnia, czyli w niedzielę 17 maja o godz. 12.00, odprawił Prymicyjna Mszę Świętą.

W dniach od 7 do 14 listopada odbyły się pierwsze w historii naszej parafii Misje Święte. Rozważania misyjne prowadził ks. dr Józef Kiedos - wykładowca historii Kościoła w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W prowadzeniu misji pomagał mu ks. Józef Włosek - wikariusz tyski. Do udziału w praktykach misyjnych została zaproszona cała parafia.

W czasie trwania Misji Świętych  poświęcono i postawiono Krzyż Misyjny. Był on identyczny jak krzyż postawiony przed kościołem przez SOLIDARNOŚĆ w roku 1981. Stanął na tym samym miejscu. Ponieważ drzewo, z którego został zrobiony pamiętny krzyż z 1981 roku ulegało procesowi próchnienia trzeba było postawić nowy... taki sam.

W czasie trwania Misji Świętych w dniu Święta Niepodległości, czyli 11 listopada 1993 roku uroczyście obchodziliśmy mały jubileusz: 10 – lecia istnienia naszej parafii. Na uroczystości przybył Metropolita Katowicki – ks. abp Damian Zimoń, księża dekanatu świętochłowickiego. Władze państwowe reprezentował Prezydent Chorzowa - pan Marek Kopel.

W kościele klasztornym w Czernej - 1 października - podczas uroczystej Mszy Świętej nasza parafianka Bernadeta Miodek złożyła śluby zakonne, Siostra Ilona, bo takie imię zakonne wybrała, była córką Feliksa i Mieczysławy wstąpiła do  Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Dnia 15 maja w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, nasz parafianin, diakon Krzysztof Dziech przyjął Święcenia Kapłańskie z rąk Metropolity Górnośląskiego ks. abpa Damiana Zimonia. Następnego dnia, w niedzielę o godz. 12.00 odprawił uroczystą Mszę Świętą prymicyjną.

2 grudnia 1999 roku uroczyście obchodziliśmy 10 rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Wspólnota Parafialna przygotowywała się do tego wydarzenia przez rekolekcje głoszone przez ks. dra Józefa Kiedosa. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się wspaniałym koncertem chóru z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Piaśnik. Liturgii przewodniczył ks. bp Gerard Bernacki.

29 czerwca w Czechowicach - Dziedzicach przeżywaliśmy radość z otrzymania święceń kapłańskich przez naszego parafianina ks. Jarosława Naliwajko – Jezuitę. W niedzielę 9 lipca o godz. 13.00 ks. Jarosław odprawił Mszę Świętą Prymicyjną.

11 maja 2002 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach nasz parafianin Marcin Piasecki przyjął Święcenia Kapłańskie, a następnego dnia, czyli 12 maja celebrował Mszę Świętą Prymicyjną.

15 maja w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach przyjął Święcenia Kapłańskie ks. Adam Kiedrzyn, który następnego dnia odprawił w naszym kościele Mszę Świętą Prymicyjną. Ks. Adam Kiedrzyn studiował teologię w Lugano w Szwajcarii. Był 6 kapłanem w historii naszej parafii. Parafianie życzyli mu, żeby Jezus Chrystus Dobry Pasterz bezpiecznie prowadził go po meandrach życia kapłańskiego.

W grudniu przypadła 15 rocznica konsekracji naszego kościoła. Na tę uroczystość parafia przygotowała się przez Misje Święte, które trwały od 5 do 10 grudnia. Rozważania oraz nabożeństwa prowadził ojciec Zygmunt Tokarz ze Zgromadzenia Ojców Saletynów z Dębowca.

24 lutego odbyła się pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Celem pielgrzymki było przyjęcie relikwii Św. Siostry Faustyny, Apostołki Miłosierdzia Bożego. Od 10 lat trwa kult Bożego Miłosierdzia, a czciciele Bożego Miłosierdzia w każdy piątek o godz. 15.00 gromadzą się na Godzinę Miłosierdzia. Uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Faustyny – Apostołki Miłosierdzia miało miejsce w piątek 3 lutego w ramach Nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Wraz z początkiem 2007 roku wchodzi w życie powizytacyjna decyzja Ks. Arcybiskupa. Odtąd nowy cmentarz na tlenowni, czyli na Niedźwiedzińcu będzie zarządzany przez naszą parafię. Cmentarz terytorialnie leży na terenie naszej parafii

6 września to dzień szczególny, albowiem parafianin brat Paweł Hańczak z Zakonu Karmelitów Bosych złożył wieczystą profesję zakonną w klasztorze w Czernej. W uroczystości uczestniczyła liczna delegacja parafian. Rodzona siostra brata Pawła, Joanna Hańczak wstąpiła do klasztoru Karmelitanek Bosych w Oświęcimiu i tam przygotowuje się do złożenia ślubów zakonnych.

14 listopada 2010 naszymi gośćmi w Parafii byli Misjonarze ze Zgromadzenia Oblatów. Wygłosili do nas Słowo Boże i prosili nas o wsparcie materialne, sprzedając kalendarze misyjne. My poprzez modlitwę, ofiary duchowe włączyliśmy się w ich dzieło ewangelizacyjne.

3 kwietnia 2011 w godzinach popołudniowych, podczas Nabożeństwa Gorzkich Żali, uroczyście zostały wprowadzone do naszego kościoła relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Z ogromnym wzruszeniem spoglądaliśmy na relikwiarz, w którym znajdowały się relikwie męczennika za wiarę.

10 listopada 2011 delegacja parafian wraz z ks. Proboszczem udała się do Krakowa, aby z rąk Kardynała Stanisława Dziwisza odebrać relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Moment odebrania  kropelki krwi był taką chwilą, jakby Papież Jan Paweł II stanął pośród nas, a nam serca waliły jak młot, głos zasychał w gardle. Nabożeństwo Fatimskie 13 listopada zapisało się złotymi głoskami w kronice parafialnej. W uroczystej procesji zostały wprowadzone relikwie tego Wielkiego Polaka, bł. Jana Pawła II. Po odmówieniu modlitwy różańcowej ogromnym przeżyciem dla każdego z nas, była możliwość ucałowania Relikwii